Γνωσιακή Βάση: FTP > Γενικά
0010 - Τί είναι το FTP

Το FTP (File Transfer Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την μεταφορά αρχείων (download και upload) από ένα client σε ένα server.


IpHost Support - Innovative Web Solutions