Γνωσιακή Βάση: cPanel
0090 - Τι είναι το MySQL Database Wizard

Το MySQL Database Wizard (cPanel >> Databases >> MySQL Database Wizard) σας δίνει απλοποιημένες οδηγίες βήμα-βήμα για να δημιουργήσετε μία βάση δεδομένων, ένα χρήστη για την βάση δεδομένων και του δίνει τα κατάλληλα δικαιώματα προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τα βήματα περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο Πώς δημιουργώ μία Database?


IpHost Support - Innovative Web Solutions