Γνωσιακή Βάση: SSL
0010 - Τι είναι το SSL

Ο σκοπός του SSL (Secure Sockets Layer) είναι η πιστοποίηση ταυτότητας της σελίδας σας δημιουργώντας μια κρυπτογραφημένη σύνδεσης μεταξύ του server σας και του εκάστοτε επισκέπτη, διασφαλίζοντας έτσι τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στην αμφότερη ανταλλαγή δεδομένων.

Με αυτόν τον τρόπο, αφού και οι δυο πλευρές χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση, αποτρέπεται (πρακτικά ελαχιστοποιείται δραματικά) η πιθανότητα υποκλοπής ή οποιασδήποτε άλλης κακόβουλης ενέργειας από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό άρθρο τι είναι τα πιστοποιητικά SSL.


IpHost Support - Innovative Web Solutions