Γνωσιακή Βάση: Domains > Γενικά
0020 - Τι είναι το subdomain

Στην ουσία Subdomain είναι ένα Third Level Domain. Όπως το όνομα εξηγεί, πρόκειται για ένα domain που βρίσκεται πριν το Second Level Domain.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα SLD (Second Level Domain) και τα TLD (Top Level Domain), διαβάστε το άρθρο Τι είναι τα Domains.

Στο παράδειγμα που είχαμε χρησιμοποιήσει στο παραπάνω άρθρο, είχαμε το domain name mydomain.com το πρόθεμα (SLD) είναι το "mydomain" και η κατάληξη (TLD) είναι το ".com". Στο ίδιο παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσουμε το example.mydomain.com, το "example" αποτελεί το Third Level Domain ή πιο απλά "Subdomain". Σημαντική σημείωση είναι πως ενώ ένα domain απαιτεί καταχώρηση/αγορά προκειμένου να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, τα subdomains δεν κοστίζουν και μπορούμε να ορίσουμε/δημιουργήσουμε πρακτικά απεριόριστα subdomains πάνω σε ένα domain, εφόσον φυσικά το επιλεγμένο πακέτο hosting δεν έχει κάποιο σχετικό περιορισμό στο συνολικό αριθμό subdomains.


IpHost Support - Innovative Web Solutions