Γνωσιακή Βάση: Emails > Συχνά Σφάλματα
0020 - Τι κάνω όταν δεν αποστέλλονται ή λαμβάνονται emails;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί ένα email δεν στέλνεται ή δεν λαμβάνεται. Συνήθως όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο έρχεται ένα μήνυμα σφάλματος που περιγράφει αναλυτικά τι πήγε στραβά. Τα μηνύματα σφάλματος είναι λίγο δύσκολα στην ανάγνωση και στην κατανόηση ειδικά από κάποιον που δεν έχει τεχνικές γνώσεις. Πολύ συχνά, αυτό ευθύνεται σε λανθασμένες ρυθμίσεις στη μεριά του mail client (username/password, mail server name, ports).

Για να βρείτε τις σωστές ρυθμίσεις mail client στο cPanel κοιτάξτε το άρθρο 'Πού μπορώ να βρω όλες τις παραμέτρους για να ρυθμίσω το mail client'.

Εφόσον ελέγξατε τις ρυθμίσεις του mail client σας σύμφωνα με το άρθρο και είναι σωστές, μπορείτε να επικοίνωνήσετε μαζί μας μέσω ticket (αίτημα υποστήριξης) ώστε να σας ενημερώσουμε περαιτέρω για το ζήτημα, με απαραίτητη προυπόθεση να μας επισυνάψετε ολόκληρο το μήνυμα σφάλματος που λαμβάνετε. Σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε κάποιο μήνυμα σφάλματος και γνωρίζετε σίγουρα πως το email δεν εστάλει, σημειώστε στο ticket όσες περισσότερες πληροφορίες όπως ποιος είναι ο αποστολέας, ο παραλήπτης, η ημερομηνία και ώρα που έγινε η ανεπιτυχής αποστολή ώστε να μπορούμε να κάνουμε τους κατάλληλους ελέγχους.


IpHost Support - Innovative Web Solutions