Γνωσιακή Βάση: FTP > Συχνά Σφάλματα
0070 - Το FTP αποσυνδέεται ή τερματίζει τη σύνδεση

Αυτό συνήθως σημαίνει πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση στον FTP server.

Δοκιμάστε τα εξής:

- Προσπαθήστε να κάνετε upload/download τα αρχεία σας αργότερα, όταν θα υπάρχει λιγότερος φόρτος στον FTP server.

- Σταματήστε όλα τα άλλα upload/download που τρέχουν στον υπολογιστή σας.

- Ελέγξτε μήπως υπάρχει θέμα με τη σύνδεση σας στο διαδίκτυο.


IpHost Support - Innovative Web Solutions