Γνωσιακή Βάση: FTP > Γενικά
0030 - Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μέσω SFTP;

Η πρόσβαση SFTP είναι απενεργοποιημένη για όλα τα shared hosting της IPHost.


IpHost Support - Innovative Web Solutions