Γνωσιακή Βάση: Domains > cPanel
0030 - Zone Editor

Στο search bar του cPanel πληκτρολογήστε Zone Editor και πατήστε την αντίστοιχη επιλογή.

Από τη σελίδα Zone Editor μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε Records για τα domains σας.

Για τη δημιουργία ενός record για ένα domain:

Πατήστε Manage.

Πατήστε Add Record.

Επιλέξτε τον τύπο του record από το drop down menu της στήλης Type. Το ίδιο γίνεται και από το drop down menu του Save Record.

Για την αλλαγή ενός record για ένα domain:

Για το record που θέλετε να κάνετε την αλλαγή πατήστε Edit.

Αφού κάνετε την αλλαγή στο record πατήστε Save Record.

Για τη διαγραφή ενός record για ένα domain:

Για το record που θέλετε να διαγράψετε πατήστε Delete.

Στο παράθυρο επιβεβαίωσης διαγραφής πατήστε Continue για να ολοκληρωθεί η διαγραφή του record.


IpHost Support - Innovative Web Solutions