Γνωσιακή Βάση: Emails > Ρυθμίσεις Mail Client
0100 - Οδηγίες αυτόματης ρύθμισης mail client με χρήση script

Το cPanel δίνει τη δυνατότητα auto configuration για τα mail clients Windows Live Mail και iOS/MacOS.

Για να βρείτε τα αρχεία scripts που θα τρέξουν το auto configuration στη συσκευή σας, στο search bar της cPanel, πληκτρολογήστε Email Accounts και πατήστε την αντίστοιχη επιλογή που θα σας εμφανιστεί.

Για το email account που θέλετε να συνδέσετε το mail client, πατήστε Manage Devices.

Κάτω από  το Mail Client Automatic Configuration Scripts, βρίσκονται οι επιλογές σας ανάλογα με το application που χρησιμοποιείτε για mail client και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί η σύνδεση του mail client με τον mail server. Προτείνεται η χρήση πρωτοκόλλου IMAP over SSL/TLS.

Στο pop-up παράθυρο που μόλις άνοιξε πατήστε Proceed και το αρχείο script θα κατέβει στον υπολογιστή σας.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, απλώς τρέξτε το αρχείο script.


IpHost Support - Innovative Web Solutions