Γνωσιακή Βάση: Συχνές Ερωτήσεις
0060 - Τι είναι το CAPTCHA

CAPTCHA είναι το αρκτικόλεξο των λέξεων the "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart" και είναι ένας τύπος πρόκλησης-απόκρισης ελέγχου που χρησιμοποιήθηκε για να καθορίσει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή όχι. Τα CAPTCHA χρησιμοποιούνται για την προστασία ιστοτόπων από κακόβουλες ενέργειες όπως spam, απάτες και κυβερνοεπιθέσεις εν γένει.


Ενώ τα CAPTCHAs φαινομενικά είναι περιττά, στην πραγματικότητα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο να διατηρηθεί το ίντερνετ spam-free, συνεισφέροντας στην καλή και ασφαλή εμπειρία των τελικών χρηστών.

 

Τι είναι το reCAPTCHA;

reCAPTCHA είναι μια δωρεάν υπηρεσία από την Google, η οποία προστατεύει ιστοτόπους από πιθανές κακόβουλες ενέργειες. Είναι στην ουσία ένα ειδικά σχεδιασμένο CAPTCHA που λύνεται εύκολα από ανθρώπους αλλά όχι από “bots” και κακόβουλο λογισμικό. Χρησιμοποιώντας reCAPTCHA σε έναν ιστότοπο αποτρέπετε τους κακόβουλους αυτοματισμούς, ενώ ταυτόχρονα οι πραγματικοί χρήστες έχουν εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενό σας.

 

Fun Fact: Τα reCAPTCHA εκτός από εργαλείο προστασίας ιστοτόπων, αποτελούν παράλληλα και πολύ χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης λογισμικών όπως ψηφιοποίησης κειμένων, αναγνώρισης εικόνων και machine-learning datasets γενικότερα, καθώς χρησιμοποιούν την εκάστοτε "ανθρώπινη" λύση του reCAPTCHA και κατ' επέκταση το χρόνο που αφιερώνει ο κάθε χρήστης για να τα λύσει εποικοδομητικά. Έτσι την ίδια στιγμή που κάποιος λύνει ένα reCAPTCHA επιτυγχάνονται ταυτόχρονα και ενέργειες όπως διατήρηση βιβλίων, βελτίωση χαρτών και βοήθεια στη λύση δύσκολων προβλημάτων τεχνητής νοημοσύνης.


IpHost Support - Innovative Web Solutions