Γνωσιακή Βάση: Συχνές Ερωτήσεις
0080 - Αποστολή email μέσω SMTP authentication | WordPress

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε SMPT authentication στο WordPress, θα πρέπει το wp_mail() να ρυθμιστεί εκ νέου, έτσι ώστε να λειτουργεί με SMTP αντί για PHP mail() (sendmail).


Αυτό μπορεί να επιτευχθεί πολύ εύκολα με τη χρήση πρόσθετων (plugins) για WP, που μας επιτρέπουν την παραμετροποίηση της πιστοποιημένης εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP). Πέρα από την ασφαλή σύνδεση και αποστολή δεδομένων, έτσι επιτυγχάνεται και η αποφυγή ενδεχόμενης δραστηριότητας spam - αποστολής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας - εν αγνοία σας.


'Ενα (δωρεάν) WP Plugins που προτείνουμε για αυτή τη χρήση είναι το Easy WP SMTP. Εναλλακτικά, προτείνουμε και το WP Mail SMTP by WPForms. Σημειώνω πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δυο προαναφερθέντα πρόσθετα, η επιπλέον πρόταση δίνεται καθαρά σαν επιλογή για λόγους προτίμησης (πχ. γραφικού περιβάλλοντος).


Αναλυτικότερα, παραθέτουμε βήμα-βήμα οδηγίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης του Easy WP SMTP:

Αρχικά, αφού συνδεθούμε στο διαχειριστικό του WP, επιλέγουμε Plugins → Add New από το κάθετο μενού
Στη συνέχεια, πάνω δεξιά αναζήτηση του πρόσθετου γράφοντας Easy WP SMTP
Αφού γίνει (αυτόματα) ανανέωση της σελίδας βάσει αναζήτησης, κάνουμε Install Now στο ομόνυμο Plugin 
Όταν η εγκατάστασή του ολοκληρωθεί, επιλέγουμε Activate
Στη συνέχεια, επιλέγουμε Settings → Easy WP SMTP για να γίνει η παραμετροποίηση του πρόσθετου
Στην πρώτη καρτέλα ρυθμίσεων (Easy WP SMPT Settings), πρέπει να συμπληρωθεί η διεύθυνση που επιθυμείτε να στέλνει (From Email Address), το όνομα που θα φαίνεται στον παραλήπτη (From Name) επιλέγοντας "Force From Name Replacement". Στο πεδίο Reply-To Email Address μπορούμε να προσθέσουμε μια διαφορετική διεύθυνση email εφόσον επιθυμούμε ο παραλήπτης να στείλει ενδεχόμενη απάντηση σε κάποιο άλλο email - εάν το εν λόγω πεδίο παραμείνει κενό, θα χρησιμοποιθεί αυτό που ορίστηκε στο From Email Address. Το πεδίο BCC Email Address εφόσον συμπληρωθεί θα κάνει κρυφή κοινοποίηση του μηνύματος στην αντίστοιχη διεύθυνση.
Πιο κάτω στην ίδια σελίδα, υπάρχει το πεδίο SMTP Host στο οποίο ορίζουμε το host name (συνήθως είναι το mail.domain.tld). Εφόσον δεν το γνωρίζετε ήδη, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες στο σχετικό άρθρο → "Απαραίτητες παράμετροι για τη ρύθμιση mail client". Στον τύπο της κωδικοποίησης (Type of Encryption) επιλέγουμε SSL/TLS και SMTP Port → 465, όπως επίσης και "Yes" στο SMTP Authentication. Τέλος, στα πεδία SMTP Username/Password πρέπει να συμπληρωθεί ολόκληρη η διεύθυνση email όπως επίσης και ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης. Η παραμετροποίηση ολοκληρώνεται επιλέγοντας Save Changes.
Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω παραμετροποίηση, υπάρχει δυνατότητα δοκιμής, επιλέγοντας την καρτέλα "Test Email"
Για να πραγματοποιήσουμε δοκιμαστική αποστολή, συμπληρώνουμε ένα (διαφορετικό) email (To), θέμα (Subject) και μήνυμα (Message) και επιλέγουμε Send Test Email
Εφόσον τα στοιχεία που έχουμε καταχωρήσει στην καρτέλα SMTP Settings είναι σωστά, θα λάβουμε το παραπάνω test email στη διεύθυνση που έχουμε δηλώσει! Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να δούμε το log της δοκιμαστικής αποστολής από το Show Debug Log.
Πλέον, το WordPress θα στέλνει χρησιμοποιώντας SMTP Authentiation αντί για sendmail, ανεξαρτήτως με το ποιό πρόσθετο Contact Form (φόρμας επικοινωνίας) χρησιμοποιούμε.Για οποιαδήποτε απορία ή τυχόν ζήτημα που προκύψει αφού ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα, στέλνοντας ένα email στο support@iphost.net και αναγράφοντας στον τίτλο του μηνύματος [SMTP Authentication @ WordPress] καθώς και το domain σας.


IpHost Support - Innovative Web Solutions