Γνωσιακή Βάση: Emails > Ρυθμίσεις Mail Client
0080 - Απαραίτητες παράμετροι για τη ρύθμιση mail client

Το cPanel παρέχει αυτόματα όλες τις λεπτομέρειες για το mail client τόσο για SSL/TLS όσο και non-SSL (cPanel >> Home >> Email >> Email Accounts).

Username — Το όνομα χρήστη του λογαριασμού email.

Password — Ο κωδικός του λογαριασμού email.

Incoming Server — Οι ρυθμίσεις για τον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας, μαζί με το όνομα του διακομιστή και τις ports των IMAP/POP.

Outgoing Server — Οι ρυθμίσεις για τον διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας, μαζί με το όνομα του διακομιστή και την SMTP port.

Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις για να ρυθμίσετε τον mail client manually στο Mail Client Manual Settings του Set Up Mail Client interface (cPanel >> Home >> Email >> Email Accounts) και στα Email Instructions στο ίδιο interface μπορούν να σας σταλούν όλες οι ρυθμίσεις για το manual configuration mail client με email στη διεύθυνση της επιλογής σας.

Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε Scripts για αυτόματη ρύθμιση mail client στο Email Accounts του cPanel (cPanel >> Home >> Email >> Email Accounts >> Mail Client Automatic Configuration Scripts).


IpHost Support - Innovative Web Solutions