Γνωσιακή Βάση: Συχνές Ερωτήσεις
0120 - Αποστολή email μέσω SMTP authentication | PrestaShop

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε SMPT authentication στο PrestaShop, θα πρέπει αλλάξει η προεπιλεγμένη ρύθμιση PHP mail() (sendmail), έτσι ώστε να λειτουργεί με πιστοποιημένη εξερχόμενη αλληλογραφία (SMTP).


Αυτό μπορεί να επιτευχθεί πολύ εύκολα όπως θα δείτε παρακάτω, καθώς υποστηρίζεται πλήρως από το PrestaShop χωρίς επιπλέον πρόσθετα/extensions. Έτσι, π
έρα από την ασφαλή σύνδεση και αποστολή δεδομένων (αφού απαιτείται διαπίστευση του λογαριασμού email που στέλνει μηνύματα), επιτυγχάνεται και η αποφυγή ενδεχόμενης δραστηριότητας spam - αποστολής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας - εν αγνοία σας.


Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικές οδηγίες με την απαιτούμενη παραμετροποίηση:


Αφού συνδεθείτε στο διαχειριστικό του OpenCart, επιλέγετε Advanced Parameters  →  E-mail από το κάθετο μενού στα αριστερά 
Στη συνέχεια, στην καρτέλα E-mail επιλέγετε Set my own SMTP parameters (for advanced users ONLY) και το μπλέ κουμπί Save κάτω δεξιά

Εφόσον δεν έχει γίνει κάποιο λάθος και οι ρυθμίσεις αποθηκευτούν θα δείτε το σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης της αποθήκευσης
Πιό κάτω στην ίδια σελίδα, στην επόμενη καρτέλα E-mail συμπληρώνετε στο πεδίο Mail domain name το domain το οποίο θα στέλνει το email που θα δηλώσετε παρακάτω, αντίστοιχα στο πεδίο SMTP server ορίζετε το host name (συνήθως είναι το mail.domain.tld). Εφόσον δεν το γνωρίζετε ήδη, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες στο σχετικό άρθρο → "Απαραίτητες παράμετροι για τη ρύθμιση mail client". Επίσης, στα πεδία SMTP Username/Password πρέπει να συμπληρωθεί ολόκληρη η διεύθυνση email όπως επίσης και ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης. Τέλος, στο πεδίο Encryption επιλέγετε SSL και στο SMTP Port → 465. Για να αποθηκευτούν οι αλλαγές, πατάτε εκ νέου το αντίστοιχο μπλέ κουμπί Save κάτω δεξιά στην ίδια καρτέλα.
Εφόσον δεν έχει γίνει κάποιο λάθος και οι ρυθμίσεις αποθηκευτούν θα δείτε ξανά το σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης της αποθήκευσης
Στην τελευταία καρτέλα Test your email configuration, εφόσον τα στοιχεία που έχουμε καταχωρήσει είναι σωστά, θα λάβουμε το test email στη διεύθυνση που έχουμε ορίσει στο πεδίο Send a test email to.‼ Σημαντικό να σημειωθεί πως αποστολέας θα φαίνεται πως είναι το προεπιλεγμένο admin email account του PrestaShop - ενώ στην πραγματικότητα το email θα έχει αποσταλλεί από το λογαριασμό email που δηλώθηκε στο πεδίο στο SMTP username στις ρυθμίσεις παραπάνω.


Εφόσον δεν έχει γίνει κάποιο λάθος στις ρυθμίσεις, θα δείτε το σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης του test email

→ Πλέον η προεπιλογή PHP Mail έχει αλλάξει σε SMTP και όλα τα εξερχόμενα μηνύματα (πχ. επιβεβαίωση παραγγελίας ή από τη φόρμα επικοινωνίας σας) θα χρησιμοποιούν το λογαριασμό που ορίσατε!


* τα παραπάνω screenshots αφορούν την τελευταία σταθερή έκδοση (PrestaShop v1.7.7.2) κατά τη συγγραφή του παρόντος οδηγού


Για οποιαδήποτε απορία ή τυχόν ζήτημα που προκύψει αφού ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα, στέλνοντας ένα email στο support@iphost.net και αναγράφοντας στον τίτλο του μηνύματος [SMTP Authentication @ PrestaShop] καθώς και το domain σας.


IpHost Support - Innovative Web Solutions