Γνωσιακή Βάση: Συχνές Ερωτήσεις
0130 - Αποστολή email μέσω SMTP authentication | Drupal

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε SMPT authentication στο Drupal, θα πρέπει αλλάξει η προεπιλεγμένη ρύθμιση PHP mail() (sendmail), έτσι ώστε να λειτουργεί με πιστοποιημένη εξερχόμενη αλληλογραφία (SMTP).


Αυτό μπορεί να επιτευχθεί πολύ εύκολα με τη χρήση του module SMTP Authentication Support που μας επιτρέπει την παραμετροποίηση της διαπιστευμένης εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP). Πέρα από την ασφαλή σύνδεση και αποστολή δεδομένων, έτσι επιτυγχάνεται και η αποφυγή ενδεχόμενης δραστηριότητας spam - αποστολής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας - εν αγνοία σας.


Αναλυτικότερα, παραθέτουμε βήμα-βήμα οδηγίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης του SMTP Authentication Support:

Αρχικά, πρέπει να κατεβάσετε το προαναφερθέν module στον υπολογιστή σας από την επίσημη σελίδα του → https://www.drupal.org/project/smtp


Αφού συνδεθείτε στο διαχειριστικό του Drupal, επιλέγετε Extend από το οριζόντιο μενού
Στη συνέχεια επιλέγετε +Install new module
Στην επιλογή Upload a module or theme archive to install  →Choose File μπορείτε εντοπίσετε το module που ήδη κατεβάσατε στον υπολογιστή σας επιλέγοντας Install για να το ανεβάσετε
→  Εναλλακτικά, μπορείτε μέσω του Install from a URL να χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο (tar.gz) URL από την επίσημη σελίδα του module επιλέγοντας Install αντίστοιχα
Στη συνέχεια, θα λάβετε το παρακάτω μήνυμα επιβεβαίωσης της προσθήκης του module, όπου επιλέγετε Enable newly added modules για να το ενεργοποιήσετε
Εναλλακτικά, από το κεντρικό οριζόντιο μενού Extend στην αρχική καρτέλα List και πληκτρολογώντας smtp στην αναζήτηση. Επιλέγετε το SMTP Authentication Support → Install
Εφόσον το module προστεθεί επιτυχώς, θα λάβετε σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης. Κάντε κλικ στο SMTP Authentication Support για το παραμετροποιήσετε όπως παρακάτω
Εναλλακτικά, από το κεντρικό οριζόντιο μενού Extend στην αρχική καρτέλα List και πληκτρολογώντας smtp στην αναζήτηση. Επιλέγετε το SMTP Authentication Support → Configure
Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε είναι τα εξής:
INSTALL OPTIONSSet SMTP as the default mailsystem → On 
SMTP SERVER SETTINGSSMTP server → ορίζουμε το host name* (συνήθως είναι το mail.domain.tld).
* Εφόσον δεν το γνωρίζετε ήδη, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες στο σχετικό άρθρο → "Απαραίτητες παράμετροι για τη ρύθμιση mail client". 
SMTP port → 465, Use encrypted protocol → Use SSL, Enable TLS encryption automatically → On
SMTP AUTHENTICATION: στα πεδία Username/Password πρέπει να συμπληρωθεί ολόκληρη η διεύθυνση email όπως επίσης και ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης
E-MAIL OPTIONSE-mail from address → η διεύθυνση που επιθυμείτε να στέλνει, E-mail from name → το όνομα που θα φαίνεται στον παραλήπτη, επίσης επιλέξτε Allow to send e-mails formatted as HTML
SEND TEST E-MAILE-mail address to send a test e-mail to → η διεύθυνση που επιθυμείτε να αποσταλλεί δοκιμαστικό μήνυμα


Τέλος, για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις, επιλέγετε Save Configuration
* τα παραπάνω screenshots αφορούν την τελευταία σταθερή έκδοση (Drupal v9.1.5) κατά τη συγγραφή του παρόντος οδηγού


Για οποιαδήποτε απορία ή τυχόν ζήτημα που προκύψει αφού ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα, στέλνοντας ένα email στο support@iphost.net και αναγράφοντας στον τίτλο του μηνύματος [SMTP Authentication @ Drupal] καθώς και το domain σας.


IpHost Support - Innovative Web Solutions