Γνωσιακή Βάση: Emails > Spam
0010 - Γιατί τα emails μου μαρκάρονται ως spam

Οι πιο συχνοί λόγοι για να μαρκαριστεί ένα email ως spam είναι οι εξής:

- Το domain του αποστολέα είναι σε blacklist. Με το εργαλείο mxtoolbox.com μπορείτε να ελέγξετε αν σας έχει κάνει blacklist κάποια υπηρεσία RBL γράφοντας 'blacklist: το domain σας'. Σε περίπτωση που κάποια υπηρεσία RBL σας έχει κάνει blacklist, τότε θα πρέπει να κάνετε αίτημα στην εκάστοτε υπηρεσία για να σας κάνει whitelist.

- Η IP του mail server του αποστολέα είναι σε blacklist. Σε αυτή τη περίπτωση επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της IPHost για να σας εξυπηρετήσουμε.

- Ο mail server του αποστολέα δεν έχει SPF ή DKIM records ΚΑΙ ο mail server του παραλήπτη απαιτεί την ύπαρξη τους. Από default για τα Shared Hosting της IPHost, δημιουργούνται SPF και DKIM record με τη δημιουργία κάθε νέου domain. Για να δημιουργήσετε SPF και DKIM record πλοηγηθήτε στο cPanel >> Email >> Email Deliverability >> το domain που θέλετε να δημιουργηθούν τα SPF και DKIM record >> Manage.

- Το email πιάνεται από το spam filter που έχει δημιουργήσει ο παραλήπτης. Με το εργαλείο mail-tester.com μπορείτε να ελέγξετε το reputation score του domain σας. Αυτό που μπορεί να κάνει ένας χρήστης είναι να βεβαιωθεί πως ακολουθεί τα best practices για την αποστολή email.


IpHost Support - Innovative Web Solutions