Γνωσιακή Βάση: cPanel
0070 - Πώς δημιουργώ μία Database

Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε κάποια εφαρμογή (πχ. WordPress) η οποία απαιτεί τη χρήση βάσης δεδομένων (database), εκτός από τη νέα βάση θα χρειαστεί επίσης να δημιουργήσετε για αυτή και ένα χρήστη με τα κατάλληλα δικαιώματα.

Αρχικά, πηγαίνετε στο cPanel >> Databases >> MySQL Databases, εισάγετε το όνομα της νέας database και πατάτε Create Database.

Όταν η βάση προστεθεί θα δείτε το σχετικό μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Έπειτα, πατάτε Go back και στην κατηγορία MySQL Users - Add New User συμπληρώνετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό του, ολοκληρώνετε πατώντας Create User και όταν ο χρήστης προστεθεί βλέπετε το σχετικό μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Στη συνέχεια, πατάτε Go back και στην τελευταία πλέον κατηγορία Add User To Database επιλέγετε το χρήστη και τη βάση που δημιουργήσατε και ολοκληρώνετε πατώντας Add.

Αφού αντιστοιχηθεί ο χρήστης στη βάση που επιλέξατε, θα κληθείτε να ορίσετε τα δικαιώματα που θα έχει και να ολοκληρώσετε πατώντας Make Changes.

Πλέον, στην αρχική σελίδα των MySQL Databases και στη λίστα των Current Databases, φαίνεται η βάση που δημιουργήσατε καθώς και ο εξουσιοδοτημένος χρήστης της. * Σε περίπτωση που δε θέλετε να μπλέξετε με δημιουργία νέας database για την χειροκίνητη εγκατάσταση κάποιου CMS, δείτε το σχετικό άρθρο Τι είναι το Softaculous? και εγκαταστήστε την εφαρμογή που επιθυμείτε σε ελάχιστο χρόνο - χωρίς κόπο!
IpHost Support - Innovative Web Solutions