Γνωσιακή Βάση: SSL
0050 - Πώς λειτουργεί ένα πιστοποιητικό SSL;

Ο παρόν οδηγός δεν έχει σκοπό να σας κουράσει μελετώντας αναλυτικά την κρυπτογραφία και τον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών πιστοποιητικών, αλλά να εξηγήσει με απλούς και κατανοητούς όρους το πως επιτυγχάνεται ασφαλής σύνδεση, σε συνέχεια του σχετικού άρθρου γιατί χρειάζομαι πιστοποιητικό SSL.


Η διαδικασία της ασφαλούς σύνδεσης με τη βοήθεια πιστοποιητικών SSL αποτελείται από τα παρακάτω βήματα:

1 → Ο browser του επισκέπτη στέλνει στον server της εκάστοτε σελίδας που επισκέπτεται την έκδοση SSL που χρησιμοποιεί, τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης και γενικά όλα τα απαιτούμενα δεδομένα προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της ασφαλούς σύνδεσης μεταξύ επισκέπτη-ιστοσελίδας.

2 → Ο server απαντάει στον browser, στέλνοντας σχετικές πληροφορίες καθώς και το ενεργό πιστοποιητικό του, το οποίο πιστοποιεί πλέον και το browser/επισκέπτη

3 → Πλέον υπάρχει ασφαλής σύνδεση μεταξύ server και browser, αφού πρώτα συναποφασίσουν τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης που θα χρησιμοποιηθεί. Σε αυτό το στάδιο, ο επισκέπτης καθώς και ο server έχουν διασφαλίσει την ασφάλεια της επικοινωνίας όλων των δεδομένων που ανταλλάζουν πλέον μέσω κρυπτογράφησης.


IpHost Support - Innovative Web Solutions