Γνωσιακή Βάση: JetBackup
0020 - Τι είναι τα Full Backups

Μεταξύ των υπολοίπων τύπων backup που κρατάει καθημερινά το JetBackup, είναι φυσικά και τα Full Backups τα οποία θα βρείτε στο cPanel >> Home >> JetBackup >> Full Backups 

Η μοναδική ενέργεια που μπορείτε να πραγματοποιήσετε είναι να κατεβάσετε τα εν λόγω πλήρη backups, πατώντας GENERATE DOWNLOAD 

και επιβεβαιώνοντας πατώντας Add to Download Queue.

Μετά από λίγο, στη θέση του GENERATE DOWNLOAD θα εμφανιστούν τα DOWNLOAD και DELETE DOWNLOAD αντίστοιχα, από όπου και μπορείτε να τα κατεβάσετε.

→ Να σημειωθεί πως σε κάθε κατηγορία του JetBackup, μπορεί να υπάρχει μόνο ένα (1) ενεργό backup download link, άρα αν κάνετε GENERATE DOWNLOAD σε κάποιο άλλο backup, το προηγούμενο προσωρινό download link θα απενεργοποιηθεί. Αν υπάρχει κάποιο ενεργό backup download link μπορείτε να το εντοπίσετε στην κατηγορία JetBackup Queue. Η σημαντικότερη διαφορά στα Full Backups είναι πως περιέχουν όλες τις παραμετροποιήσεις του cPanel και του server σας, δείτε αναλυτικότερα τι περιέχουν τα Full Backups.

→ Αφού όμως κατεβάσετε ένα Full Backup, μπορείτε μόνο να δείτε όλα τα αρχεία του όπως ακριβώς και στο cPanel σας, χωρίς να μπορείτε να το επαναφέρετε όπως τα υπόλοιπα είδη backups (databases, emails, dns zone, κλπ.). Για να επαναφέρετε συγκεκριμένα αρχεία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα File Backups. Ωστόσο, η λειτουργία ανάκτησης ενός Full Backup είναι απενεργοποιημένη για τον τελικό χρήστη, προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των αρχείων σας.

* Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν σας καλύπτουν οι υπόλοιπες λειτουργίες backup και επιθυμείτε ολική ανάκτηση ενός Full Backup, μη διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.


IpHost Support - Innovative Web Solutions