Γνωσιακή Βάση: Συχνές Ερωτήσεις
0020 - Οδηγός νέας εγκατάστασης WordPress

Σε αυτόν τον οδηγό, θα καλυφθεί βήμα-βήμα η διαδικασία νέας εγκατάστασης της εφαρμογής WordPress χειροκίνητα.

Αφού εγκαταστήσετε το νέο WordPress website σας, μπορείτε να διαβάσετε το σύντομο οδηγό εγκατάστασης και ενεργοποίησης ενός WordPress Plugin.

Εναλλακτικά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια νέα εγκατάσταση WordPress ή οποιουδήποτε άλλου δημοφιλούς CMS (Content Management System) πολύ γρήγορα και με ελάχιστο κόπο, με τη βοήθεια του Softaculous.

→ Τα βήματα που θα καλυφθούν είναι τα εξής:

1. Κατεβάζουμε το WordPress στον υπολογιστή μας

2. Ανεβάζουμε το WordPress στο web server μας

3. Δημιουργούμε νέα βάση δεδομένων καθώς και ένα χρήστη

4. Εγκατάσταση του WordPress

5. Πιθανά προβλήματα

• Αρχικά, κατεβάζουμε την τελευταία έκδοση της εφαρμογή από την επίσημη σελίδα του WordPress. Το αρχείο που θα λάβουμε στον υπολογιστή μας είναι συμπιεσμένο και σε μορφή .zip.

• Στη συνέχεια, ανεβάζουμε το αρχείο .zip από τον υπολογιστή μας στον server. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα από το cPanel >> File Manager ή μέσω κάποιου FTP Client όπως ο FileZilla.

→ Αφού η μεταφορά του αρχείου προς το server ολοκληρωθεί, θα πρέπει πρώτα να αποσυμπιέσουμε το συμπιεσμένο αρχείο .zip μέσω του File Manager (Extract), εντοπίζοντας το εν λόγω αρχείο και όπως φαίνεται παρακάτω, κάνοντας δεξί κλικ >> Extract για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα αρχεία περιέχει.

Όπως φαίνεται παραπάνω, ανεβάσαμε το .zip μέσα στο φάκελο public_html. Ωστόσο, όταν κάνουμε extract το .zip θα αποσυμπιεστεί ο φάκελος "wordpress" (public_html/wordpress). Άρα αν επιθυμούμε το WordPress να εγκατασταθεί κατευθείαν στο φάκελο public_html, θα πρέπει πριν συνεχίσουμε να μεταφέρουμε πρώτα όλα τα περιεχόμενα του φακέλου public_html/wordpress στο public_html.

• Το τελευταίο βήμα που πρέπει να ολοκληρώσουμε πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση είναι η δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων, χρήστη της βάσης καθώς και τη σύνδεση βάσης-χρήστη με τα απαιτούμενα δικαιώματα. Για αναλυτικές οδηγίες, διαβάστε το σχετικό άρθρο για το πως να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων στο cPanel.

• Έπειτα, μπορούμε να ξεκινήσουμε την εγκατάσταση του νέου Joomla! αφού σιγουρευτούμε πως έχουμε πρόχειρα: το όνομα της database, τον user της database καθώς και τον κωδικό του - όπως τα ορίσαμε στο προηγούμενο βήμα.

Στο παράδειγμα του παρόντος οδηγού, χρησιμοποιούμε το domain demowordpress.com και η εγκατάσταση θέλουμε να πραγματοποιηθεί στoν προεπιλεγμένο φάκελο "wordpress" (public_html/wordpress). Πηγαίνοντας λοιπόν στο demowordpress.com/wordpress θα διαπιστώσουμε πως γίνεται αυτόματη προώθηση (redirect) στο demowordpress.com/wordpress/wp-admin/setup-config.php.

Αφού επισκεφθούμε το αντίστοιχο URL, ξεκινάει η διαδικασία της εγκατάστασης. Αρχικά, θα μας ζητηθεί να επιλέξουμε τη γλώσσα του WordPress, στον εν λόγω οδηγό θα χρησιμοποιήσουμε Αγγλικά - English (United States).

Θα μας ζητηθεί να σιγουρευτούμε πως έχουμε τα στοιχεία της βάσης δεδομένων που δημιουργήσαμε νωρίτερα. 

Έπειτα, θα χρειαστεί να καταχωρήσουμε τα στοιχεία της βάσης. Πιο συγκεκριμένα, τον user της database, τον κωδικό του όπως και το όνομα της database. Το host και το table prefix δε θα χρειαστεί να προστεθούν από εμάς, καθώς θα χρησιμοποιηθούν οι προεπιλογές του WordPress όπως φαίνεται παρακάτω (localhost και wp_ αντίστοιχα).

Αφού πατήσουμε Submit, θα δούμε το παρακάτω μήνυμα για να προχωρήσει η εγκατάσταση με το Run the installation

Στη συνέχεια, ορίζουμε τον τίτλο της σελίδας μας (ο οποίος μπορεί φυσικά να αλλάξει και αφού τελειώσει η εγκατάσταση) όπως επίσης και ένα username / password για τον λογαριασμό διαχειριστή. Τέλος, συμπληρώνετε ένα email στο οποίο θα λαμβάνετε ενημερώσεις και πατάτε Install WordPress.

‼ Προσοχή: Μην ξεχάσετε το username/password που ορίσατε για το λογαριασμό διαχειριστή

Στη συνέχεια, ορίζουμε τον τίτλο της σελίδας μας (ο οποίος μπορεί φυσικά να αλλάξει και αφού τελειώσει η εγκατάσταση) όπως επίσης και ένα username / password για τον λογαριασμό διαχειριστή. Τέλος, συμπληρώνετε ένα email στο οποίο θα λαμβάνετε ενημερώσεις και πατάτε Install WordPress

Σε ελάχιστη ώρα η εγκατάσταση θα έχει ολοκληρωθεί. Πατώντας Log in θα μπορέσετε να συνδεθείτε στο λογαριασμό που δημιουργήσατε στο προηγούμενο βήμα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδεθείτε στο διαχειριστικό με το παρακάτω URL (demowordpress.com/wordpress/wp-admin/).

Επίσης, αν πατήσετε "← Go to My New WordPress Site" θα μεταφερθείτε στη σελίδα σαν απλός επισκέπτης.

‼ Σημείώστε πως όπου "My New WordPress Site" θα βλέπετε το Site Title που εσείς ορίσατε

→ Πλέον το μόνο που μένει να προστεθεί είναι το περιεχόμενό σας!

 

• Τέλος, αναφέρουμε κάποια ενδεικτικά προβλήματα που ενδέχεται προκύψουν κατά την εγκατάσταση

→ Σιγουρευτείτε πως έχετε αποθηκέυσει ή απομνημονέυσει τα στοιχεία πρόσβασης διαχειριστή που ορίζετε στην εγκατάσταση. Διαφορετικά δε θα μπορέιτε να έχετε πρόσβαση στο διαχειριστικό του νέου WordPress που δημιουργήσατε. 

 Σφάλματα κατά τη σύνδεση της νέας βάσης δεδομένων. Σιγουρευτείτε πως έχετε δημιουργήσει επιτυχώς μια βάση δεδομένων, συνδεδεμένη αντίστοιχα σε ένα χρήστη ο οποίος έχει επαρκή δικαιώματα σε αυτή. Όπως επίσης ελέγξτε για τυχόν τυπογραφικά λάθη στα ονόματα της βάσης ή του χρήστη καθώς και του κωδικού πρόσβασης.

 Recommended Settings διαφορετικά του server σας. Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θα χρειαστεί να επεξεργαστείτε το αρχείο php.ini μέσω κάποιου text editor. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας cPanel, αυτή η ενέργεια γίνεται πολύ πιο εύκολα μέσω του cPanel >> MultiPHP INI Editor. Στην πραγματικότητα όμως δε θα χρειαστεί καμμία αλλαγή του php.ini, καθώς όπως αναφέραμε ήδη, σε όλα τα πακέτα Shared hosting της IpHost έχουμε φροντίσει να υπάρχουν ήδη όλες οι προαπαιτούμενες ρυθμίσεις

 Διαγραφή του .htaccess κατά λάθος. Αν διαγράψετε το αρχείο .htaccess, μπορείτε να δημιουργήστε ένα νέο αρχειό στο cPanel >> File Manager με όνομα .htaccess και να το ανοίξετε κάνοντας Edit και στη συνέχεια copy / paste τον παρακάτω κώδικα. Αφού πατήσετε Save, θα έχει δημιουργηθεί ένα νέο .htaccess - χωρίς όμως τυχόν αλλαγές ή προσήθηκες που είχατε πραγματοποιήσει.

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

Αφού πατήσετε Save, θα έχει δημιουργηθεί το νέο .htaccess - χωρίς όμως τυχόν αλλαγές ή προσθήκες που είχατε πραγματοποιήσει. Σε περίπτωση που χρειάζεστε απαραίτητα το ίδιο αρχείο πριν διαγραφεί, διαβάστε το σχετικό άρθρο για το πως μπορείτε να κάνετε ανάκτηση συγκεκριμένων αρχείων με το JetBackup File Backup.

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το WordPress θα βρείτε στα σχετικά άρθρα:
♦ Πώς μπορώ να εγκαταστήσω WordPress Plugins
♦ Πώς θα προστατεύσω την WordPress σελίδα μου από spam

 


IpHost Support - Innovative Web Solutions