Γνωσιακή Βάση: JetBackup
0030 - Τι περιέχουν τα Full Backups

Κάθε Full Backup αρχείο που αποθηκεύει καθημερινά το JetBackup, περιέχει όλες τις παρακάτω πληροφορίες - ακόμα και τις ρυθμίσεις που έχουμε ορίσει στον ίδιο το λογαριασμό του cPanel! 

Home directory FilesΤι είναι τα File Backups?

DatabasesΤι είναι Database Backups?

EmailsΤι είναι τα Email Backups?

Cron JobsΤι είναι τα Cron Job Backups?

DNS ZonesΤι είναι τα DNS Zone Backups?

SSL CertificatesΤι είναι τα πιστοποιητικά SSL?

cPanel Configurations

Όλα τα πακέτα Shared Hosting της IpHost κρατούν καθημερινά backups - αλλά για συγκεκριμένο χρόνο πριν διαγραφούν. Πιο συγκεκριμένα:

  • Blue Lite → Καθημερινά backup, διάρκειας 3 ημερών
  • Purple Standard → Καθημερινά backup, διάρκειας 7 ημερών
  • Orange Pro → Καθημερινά backup, διάρκειας 14 ημερών

    ‼ Προσοχή: Μπορείτε να πραγματοποιείτε μέχρι 2 ανακτήσεις backups ανά 24 ώρες - όπως φαίνεται και από το σχετικό μήνυμα σφάλματος παρακάτω. Σε περίπτωση που χρειαστείτε επιπλέον backup restorations, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα

→ "Error: Restore is limited for 2 times in 24 hours. You will be able to restore again at [Date] on [Time] ..."


IpHost Support - Innovative Web Solutions